Anslagstavla

Au 210511

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-05-11
Paragrafer
§§87-111
Datum då anslag sätts upp
2021-05-17
Datum då anslag tas ned
2021-06-08
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser