Anslagstavla

SNAU210526

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-05-26
Paragrafer
114-116
Datum då anslag sätts upp
2021-05-26
Datum då anslag tas ned
2021-06-17
Förvaringsplats för protokoll
Förvaltningsbyggnaden
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser