Anslagstavla

UBN 210519

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2021-05-19
Paragrafer
§§ 50-68
Datum då anslag sätts upp
2021-05-31
Datum då anslag tas ned
2021-06-21
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Anna Sjögren

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser