Anslagstavla

Ks 210525

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2021-05-25
Paragrafer
§§84-123
Datum då anslag sätts upp
2021-05-31
Datum då anslag tas ned
2021-06-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser