Kfm 210614

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2021-06-14
Paragrafer
§§39-68
Datum då anslag sätts upp
2021-06-21
Datum då anslag tas ned
2021-07-13
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande