MBN 210610

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2021-06-10
Paragrafer
§§ 56-78
Datum då anslag sätts upp
2021-06-23
Datum då anslag tas ned
2021-07-15
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Malin Näslund

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande