Kungörelse Detaljplan Kittelfjäll 1:8 mfl för samråd

Förslag till Detaljplan för Kittelfjäll 1:8 mfl har upprättats och samrådshandlingar finns tillgängliga 28 juli 2021 - 24 augusti 2021.

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2021-07-28
Datum då anslag tas ned
2021-08-24
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande