UBN au 210825

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2021-08-25
Paragrafer
§§ 83-92
Datum då anslag sätts upp
2021-08-31
Datum då anslag tas ned
2021-09-21
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande