Kfm 210902

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2021-09-02
Paragrafer
§§69-80
Datum då anslag sätts upp
2021-09-06
Datum då anslag tas ned
2021-09-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande