Au 210921

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-09-21
Paragrafer
§§144-169
Datum då anslag sätts upp
2021-09-28
Datum då anslag tas ned
2021-10-20
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande