SNAU211011

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-10-11
Paragrafer
199-201
Datum då anslag sätts upp
2021-10-11
Datum då anslag tas ned
2021-11-02
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande