Au 211109

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-11-09
Paragrafer
§§ 185-214
Datum då anslag sätts upp
2021-11-15
Datum då anslag tas ned
2021-12-07
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande