UBN 211110

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2021-11-10
Paragrafer
§§117-140
Datum då anslag sätts upp
2021-11-19
Datum då anslag tas ned
2021-12-13
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsnämndens kansli
Sekreterare
Hanna Hedberg

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande