SNAU211124

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-11-24
Paragrafer
224-226
Datum då anslag sätts upp
2021-11-24
Datum då anslag tas ned
2021-12-16
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande