UBN au 220427

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-04-27
Paragrafer
17-31
Datum då anslag sätts upp
2022-05-04
Datum då anslag tas ned
2022-05-26
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser