Ks 220620

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2022-06-20
Paragrafer
§§157-160
Datum då anslag sätts upp
2022-06-20
Datum då anslag tas ned
2022-07-12
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser