SN220614

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2022-06-14
Paragrafer
63-77
Datum då anslag sätts upp
2022-06-23
Datum då anslag tas ned
2022-07-15
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser