MBN 220825

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2022-08-25
Paragrafer
§§ 74-88
Datum då anslag sätts upp
2022-09-05
Datum då anslag tas ned
2022-09-26
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Malin Näslund

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser