SN220907

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2022-09-07
Paragrafer
78-94
Datum då anslag sätts upp
2022-09-16
Datum då anslag tas ned
2022-10-08
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser