MBN AU 221109

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2022-11-09
Paragrafer
§§ 78-86
Datum då anslag sätts upp
2022-11-15
Datum då anslag tas ned
2022-12-07
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Malin Näslund

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser