SU 221116

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-11-16
Paragrafer
§§264-306
Datum då anslag sätts upp
2022-11-23
Datum då anslag tas ned
2022-12-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Marlene Selmbro

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser