MBN 221208

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2022-12-08
Paragrafer
§§ 120-151
Datum då anslag sätts upp
2022-12-16
Datum då anslag tas ned
2023-01-08
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Malin Näslund

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser