Ks 230221 § 2

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2023-02-21
Paragrafer
§ 2 sekretessärende
Datum då anslag sätts upp
2023-02-22
Datum då anslag tas ned
2023-03-16
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser