Överförmyndarnämnd i södra Lappland protokoll 2023-02-15

Anslag/Bevis

Organ
Överförmyndarnämnden i södra Lappland
Mötesdatum
2023-02-15
Paragrafer
§§17-30
Datum då anslag sätts upp
2023-02-24
Datum då anslag tas ned
2023-03-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsens kansli Lycksele kommun
Sekreterare
Jennie Burström

Protokoll

Protokoll, Överförmyndarnämnden i södra Lappland

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser