Samordningsförbundet Södra Lappland protokoll 2023-03-15

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2023-03-15
Paragrafer
§§ 754-762
Datum då anslag sätts upp
2023-03-16
Datum då anslag tas ned
2023-04-06
Förvaringsplats för protokoll
Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun
Sekreterare
Marlene Fällgren

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser