Allmänna utskottet

Anslag/Bevis

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2023-05-09
Paragrafer
§§ 73-103
Datum då anslag sätts upp
2023-05-11
Datum då anslag tas ned
2023-06-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser