Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

Anslag/Bevis

Organ
Utbildnings och arbetsmarknadsutskottet
Mötesdatum
2023-05-02
Paragrafer
§§ 37-57
Datum då anslag sätts upp
2023-05-12
Datum då anslag tas ned
2023-06-05
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Anna Björkman

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser