Socialutskottet (3)

Anslag/Bevis

Organ
Socialutskottet
Mötesdatum
2023-05-10
Paragrafer
§§ 82,94-106
Datum då anslag sätts upp
2023-05-12
Datum då anslag tas ned
2023-06-05
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser