Kommunstyrelsen

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2023-10-24
Paragrafer
§§ 215-254
Datum då anslag sätts upp
2023-10-31
Datum då anslag tas ned
2023-11-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommmun
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser