MBN ÄB 231108

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2023-11-08
Paragrafer
§§ 32-44
Datum då anslag sätts upp
2023-11-15
Datum då anslag tas ned
2023-12-07
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Malin Näslund

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser