Socialutskottet (1)

Anslag/Bevis

Organ
Socialutskottet
Mötesdatum
2024-03-20
Paragrafer
§§ 32-34 sekretess
Datum då anslag sätts upp
2024-03-21
Datum då anslag tas ned
2024-04-12
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser