Allmänna Utskottet

Anslag/Bevis

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2024-03-19
Paragrafer
§§ 33-68
Datum då anslag sätts upp
2024-03-22
Datum då anslag tas ned
2024-04-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina Kommun
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser