Boende i Skansholm uppmanas att koka vattnet

En vattenledning ska repareras i Skansholm. När vattenleveransen kommer igång uppmanas boende i Skansholm som använder kommunalt vatten att koka vattnet fram till att annat anges.

Vi arbetar för att kunna åtgärda problemet så snart som möjligt.

Vi uppdaterar denna sida när vi har mer information.

Uppdatering 2/6 15.38:

Vattnet i Skansholm bör enligt prognos vara tillbaka inom två timmar. Dock kvarstår rekommendationen om kokning. Prover har tagits och ska skickas till labb, därför behöver du fortsätta koka vattnet tills annat framgår. Denna rekommendation kommer med andra ord ligga kvar till minst i början av nästa vecka (V23).

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Beredskapssamordnare
Nadja Marthin
0940–140 89
nadja.marthin@vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Gator och vägar

Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se