Boende i Skansholm uppmanas att koka vattnet

En vattenledning ska repareras i Skansholm. När vattenleveransen kommer igång uppmanas boende i Skansholm som använder kommunalt vatten att koka vattnet fram till att annat anges.

Vi arbetar för att kunna åtgärda problemet så snart som möjligt.

Vi uppdaterar denna sida när vi har mer information.

Uppdatering 2/6 15.38:

Vattnet i Skansholm bör enligt prognos vara tillbaka inom två timmar. Dock kvarstår rekommendationen om kokning. Prover har tagits och ska skickas till labb, därför behöver du fortsätta koka vattnet tills annat framgår. Denna rekommendation kommer med andra ord ligga kvar till minst i början av nästa vecka (V23).

Uppdaterad den 2 juni 2022

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se