Enkät för samisk språk- och kulturinventering

Vilhelmina samiska förvaltningskommun inventerar den samiska befolkningens önskemål och behov av språk- och kulturinsatser, genom en enkätundersökning.

Enkäten finns på webben och startas direkt när du klickar här.

Sista svarsdag fredag den 10 juni.

Vill du hellre ha en pappersenkät hemskickad?

Kontakta: malin.blind@vilhelmina.se
Enkäten behandlas helt anonymt.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta minoritetshandläggare

Telefon:
0940-146 01

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind@vilhelmina.se