Anslagstavla

Justerade protokoll

Underrättelse Miljö-och byggnadsnämnden - detaljplaner
Uppsatt 2023-03-20 Tas ner 2023-04-20
Bevis om anslag Kommunfullmäktige
Uppsatt 2023-03-16 Tas ner 2023-04-11
Uppsatt 2023-03-16 Tas ner 2023-04-06
Bevis om anslag Kommunstyrelsen
Uppsatt 2023-02-28 Tas ner 2023-03-22
Bevis om anslag Överförmyndarnämnden i södra Lappland
Uppsatt 2023-02-24 Tas ner 2023-03-19
Bevis om anslag Kommunstyrelsen
Uppsatt 2023-02-22 Tas ner 2023-03-16
Bevis om anslag Miljö- och byggnadsnämnden
Uppsatt 2023-02-22 Tas ner 2023-03-16
Bevis om anslag Miljö- och byggnadsnämnden
Uppsatt 2022-12-16 Tas ner 2023-01-08
Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser