Anslagstavla

Justerade protokoll

Bevis om anslag Kommunstyrelsen
Uppsatt 2023-09-22 Tas ner 2023-10-16
Bevis om anslag Överförmyndarnämnden i södra Lappland
Uppsatt 2023-09-21 Tas ner 2023-10-13
Bevis om anslag Kommunstyrelsen
Uppsatt 2023-09-20 Tas ner 2023-10-12
Bevis om anslag Socialutskottet
Uppsatt 2023-09-14 Tas ner 2023-10-06
Bevis om anslag Socialutskottet
Uppsatt 2023-09-13 Tas ner 2023-10-05
Uppsatt 2023-09-12 Tas ner 2023-10-10
Bevis om anslag Utbildnings och arbetsmarknadsutskottet
Uppsatt 2023-09-12 Tas ner 2023-10-04
Bevis om anslag Allmänna utskottet
Uppsatt 2023-09-01 Tas ner 2023-09-25
Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser