Tillkännagivande

Länsstyrelsen upphäver Vlhelmina kommuns lokala ordningsföreskrifter såvitt avser 3,22 och 23 §§.

Kungörelse

Organ
Kungörelse
2022-02-14
Ansvarig för kungörelse
Kommunkansliet
Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser