Kungörelse underrättelse granskning detaljplan Kittelfjäll 1:564

Förslag till detaljplan för Kittelfjäll 1:564 har upprättats och granskningshandlingar finns tillgängliga under tiden 3 mars - 24 mars 2022. Se handlingar via länken nedan.

Kungörelse

Organ
Detaljplaner, miljö- och byggnadsnämnden
Kungörelse
2022-03-03
Ansvarig för kungörelse
Ulla-Karin Dahlberg
Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser