Kfm 221024

Nytt datum - Nyvalda kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i Folkets hus måndagen den 24 oktober 2022 kl 10.00

Kungörelse

Organ
Kommunfullmäktige
Kungörelse
2022-09-30
Ansvarig för kungörelse
Kommunkansliet

Tillkännagivande över vilka valärenden som kommer att behandlas
finns på kommunens hemsida www.vilhelmina.se och på
kommunens anslagstavla.

Sammanträdet sänds via kommunens hemsida.

Rune Andersson
Ålderspresident

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser