Anslagstavla

KFM 190617

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-06-17
Paragrafer
§§ 58-84
Datum då anslag sätts upp
2019-06-26
Datum då anslag tas ned
2019-07-18
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser