Anslagstavla

Ksau 190917

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-09-17
Paragrafer
§§ 179-197
Datum då anslag sätts upp
2019-09-23
Datum då anslag tas ned
2019-10-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser