Anslagstavla

Extra Ks 191001

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-10-01
Paragrafer
§§198-199
Datum då anslag sätts upp
2019-10-01
Datum då anslag tas ned
2019-10-23
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser