Anslagstavla

SN190918

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2019-09-18
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2019-10-03
Datum då anslag tas ned
2019-10-25
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser