Anslagstavla

MBN 191017

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2019-10-17
Paragrafer
§§ 100-113
Datum då anslag sätts upp
2019-10-30
Datum då anslag tas ned
2019-11-22
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Johnny Wahlström

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser