Anslagstavla

Ksau 191210

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2019-12-10
Paragrafer
§§243-267
Datum då anslag sätts upp
2019-12-13
Datum då anslag tas ned
2020-01-07
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser