Anslagstavla

UBN au 200311

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-03-11
Paragrafer
§§ 24-38
Datum då anslag sätts upp
2020-03-13
Datum då anslag tas ned
2020-04-03
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser