Anslagstavla

Au 200317

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-03-17
Paragrafer
§§45-55
Datum då anslag sätts upp
2020-03-23
Datum då anslag tas ned
2020-04-14
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser