Anslagstavla

Ksau 200505

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-05-05
Paragrafer
§§87-105
Datum då anslag sätts upp
2020-05-08
Datum då anslag tas ned
2020-06-01
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser