Anslagstavla

Extra Ks 200615

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-06-15
Paragrafer
§§124-127
Datum då anslag sätts upp
2020-06-15
Datum då anslag tas ned
2020-07-07
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser