Anslagstavla

SNAU200617

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-06-17
Paragrafer
143-145
Datum då anslag sätts upp
2020-06-17
Datum då anslag tas ned
2020-07-09
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser