Anslagstavla

Ks 200908

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-09-08
Paragrafer
§§128-159
Datum då anslag sätts upp
2020-09-14
Datum då anslag tas ned
2020-10-06
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser